องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 63 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 31 พ.ค. 2562 ]29
42 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]27
43 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน เมษายน 2562 [ 28 มี.ค. 2562 ]29
44 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 1 มี.ค. 2562 ]27
45 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 30 ม.ค. 2562 ]27
46 ประชาสัมธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562 [ 17 ธ.ค. 2561 ]30
47 หลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยนพมาศ 2561 [ 15 พ.ย. 2561 ]29
48 หลักเกณฑ์การประกวดกระทงเหล็ก [ 15 พ.ย. 2561 ]27
49 ประชาสัมพันธ์วันเปิดโรงเรียนผู้สูงวัย [ 14 พ.ย. 2561 ]27
50 ประกาศรายงานของผู้สอบบัญช้และการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 (1) [ 6 พ.ย. 2561 ]29
51 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 2 พ.ย. 2561 ]28
52 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.50-001 สายบ้านแก้งคร้อ ( คุ้มดอนกลอย ) - บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 1 [ 1 พ.ย. 2561 ]31
53 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ [ 17 ต.ค. 2561 ]29
54 การแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินสงเคราะห์ ประจำปี 2562 [ 21 ก.ย. 2561 ]27
55 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สุงอายุและคนพิการด้วยแพทย์แผนไทย ประจำปี 2561 [ 14 ก.ย. 2561 ]29
56 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อ จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ชนิด 6 ล้อ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน [ 11 เม.ย. 2561 ]32
57 ประชาสัมพันธ้เชิญชวนร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง วันที่ 3. พ.ย. 60 [ 1 พ.ย. 2560 ]30
58 ประกาศรายงานของผู้สอบบัญช้และการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 (3) [ 1 ก.ย. 2560 ]29
59 ประชาสัมธ์การชำระภาษี ประจำปี 2561 [ 12 ม.ค. 2560 ]32
60 ประชาสัมธ์การชำระภาษี ประจำปี 2560 [ 1 ม.ค. 2560 ]28
 
|1|2หน้า 3|4