วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง กค 738 ชัยภูมิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานช่วยงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ป่าเสี้ยว ซอย แยก ทล.๒๐๑ ข้างรุ่งฤดีรีสอร์ท ไป ลำห้วยเสี้ยว รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ ๕๐ - ๐๑๙ หมู่ที่ ๖ บ้านป่าเสี้ยว ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ก.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) ยี่ห้อ canon รุ่น G2010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ป่าเสี้ยว ซอย แยก ทล.๒๐๑ ข้างรุ่งฤดีรีสอร์ท ไป ลำห้วยเสี้ยว รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ ๕๐ - ๐๑๙ หมู่ที่ ๖ บ้านป่าเสี้ยว ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)