วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร ภายในตำบลช่องสามหมอ จำนวน 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 1 ( สายทางเข้าสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ) ปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,020 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าสำนักงาน อบต.ช่องสามหมอ ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าสำนักงานบริเวณศาลพระภูมิเจ้าที่ ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 19 เมตร ปรับปรุงตามแบบที่ อบต.ช่องสามหมอกำหนดให้ ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข4220 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาจัดทำสถานที่ท่าน้ำลอยกระทง (ชั่วคราว) ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 รื่นแสง เริงศิลป์ สีสันแห่งสายน้ำ ลอยกระทงช่องสามหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาเวทีพร้อมชุดเครื่องเสียง เครืื่องปั่นไฟและอื่นๆ ในงานโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 รื่นแสง เริงศิลป์ สีสันแห่งสายน้ำ ลอยกระทงช่องสามหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับประชาสัมพันธ์ และอื่นๆสำหรับการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 รื่นแสง เริงศิลป์ สีสันแห่งสายน้ำ ลอยกระทงช่องสามหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อพลุ ดอกไม้ไฟ และอื่นๆ พร้อมติดตั้งและจุดพลุ ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 รื่นแสง เริงศิลป์ สีสันแห่งสายน้ำ ลอยกระทงช่องสามหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
ซื้อซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1- ป.6 ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ( จำนวน 2 โรงเรียน )และอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 50 - 004 สายทาง แยกทางหลวง อบจ.3020 บ้านโนนทองหลาง - ฝายแก้งคร้อ (เขตเทศบาลแก้งคร้อ) หมู่ที่ 10 บ้านศรีพัฒนา ตำบลช่องสามหมอ จำนวน 2 ช่วง พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 7,648 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)