วันที่
ชื่อเรื่อง
26  เม.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ชย.ถ.007 สายทาง ชย.ถ.002 - วัดป่าบ้านหนองแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 สายทางจากที่นานางพัน หงส์ทอง ไป นานางสมบูรณ์ อำนาจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 สายที่ 1 จากบ้านนายหนูกัน กุลสุวรรณ ไป บ้าน ผอ.วุฒิชาติ วิราศรี สายที่ 2 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 50 - 008 สายทาง แยกบ้านหนองไฮ (วัดป่า) - พื้นที่การเกษตรนางอนงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 BTU ชนิดติดผนัง ระบบ Inverter โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อเครื่องพ่นลมสะพายหลัง รุ่น EB-500E เครื่องยนต์ 2 จังหวะ 51.7 CC เครื่อง 2.04 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ถังบรรจุน้ำยาไม่น้อยกว่า 6 ลิตรกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า และ จัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลว เครื่อง เบนซิน 4 จังหวะ ไม่น้อยกว่า 7.5 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านแสงเจริญ หมู่ ๑๑ (จากบ้านครูหนูคิด สิมาธรรม ไป บ้านนางสาวณิชชนันท์ โคตรชาดา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนโดยการวางท่อระบายน้ำ บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 7จุดที่ 1 (บริเวณถนนสายทางแยกทางหลวง อบจ.3019 ไปสามแยกบ้านหนองไฮ)จุดที่ 2 (บริเวณถนนสายทางแยกทางหลวง อบจ.3019 ไปวัดศรีแก้งคร้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายจราจร ในงานโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่างเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในงานโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่างเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง