วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.พ. 2565
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมปรับปรุงโปรแกรมระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายอะคริลิกประชาสัมพันธ์ที่จอดรถ อบต.ช่องสามหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ก สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ้น Brother L-3554 CDW สีดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ Canon G2010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ป้ายจราจร ป้ายเตือน ป้ายห้าม ในงานโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศการปีใหม่ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง