วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างงานเสริมผิวทางแอสฟิลติกคอนกรีต บ้านหนองตูม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อธงฯ และผ้าประดับตกแต่ง ตามโครงการพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านหนองตูม หมู่ที่ 8 สายที่ 1 จากถนนคอนกรีตทางบ้านด้านทิศตะวันตกไปฝายนิวซีแลนด์ สายที่ 2 จากทางแยกถนนลาดยาง อบจ.3019 ไป หนองแคดั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านสระแต้ หมู่ที่ 5 (จากถนนคอนกรีตทางบ้านสระแต้ทิศตะวันตก ไป ลำห้วยเสี้ยว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 1 (บ้านนายวิทยา ฝฝาชัยภูมิ ไป ถนนสายศาลากลางบ้าน - ที่ทิ้งขยะเทศบาลแก้งคร้อ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 จำนวน 439,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง