ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2567 ]
................................................................................................................................................................................................................
จ้างเหมารถยนต์โดยสารโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]
................................................................................................................................................................................................................
รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 15 ก.พ. 2567 ]
................................................................................................................................................................................................................
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2567 ]
................................................................................................................................................................................................................
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บน ๔๔๙๑ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2567 ]
................................................................................................................................................................................................................