องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th
 
 
 


งานประเพณีลอยกรทง ประจำปี 2562


วันที่ 11 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอได้จัดงานประเพณีลอยทง ประจำปี 2562 ณ สวนสาธารณะศาลเจ้าพ่อขุนหาญ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 โดยได้รับเกียรติจากนางสาวสุกัญญา กุลสุวรรณ์ นายอำเภอแก้งคร้อ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ภายในงานมีการจัดกิจกรรม อาทิ การประกวดกระทง ประกวดหนูน้อยนพมาศ การแสดงของนักเรียนผู้สูงวัยตำบลช่องสามหมอ การแสดงมินิไลท์แอนด์ซาวด์ "เล่าขานตำนานวันลอยกระทงสีสัยแห่งสายน้ำ" 

2019-11-12
2019-09-04
2019-01-12
2018-11-22
2018-07-24
2018-07-22
2018-07-01
2018-05-30
2018-05-01
2018-01-13