องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 100 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ อบต.ช่องสามหมอ (Privacy Policy)_000010 [ 28 เม.ย. 2566 ]2
2 แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 เม.ย. 2566 ]1
3 คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 27 เม.ย. 2566 ]1
4 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 5 เม.ย. 2566 ]2
5 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบคุลากร อบต.ช่องสามหมอ [ 17 มี.ค. 2566 ]1
6 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 ก.พ. 2566 ]2
7 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๔๖๖ [ 1 ก.พ. 2566 ]4
8 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]5
9 เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี2565 ออกไปอีกสามเดือน [ 27 มิ.ย. 2565 ]90
10 ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น [ 20 มิ.ย. 2565 ]109
11 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน ของสตง ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 2 พ.ค. 2565 ]149
12 แจกจ่ายวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด [ 22 มี.ค. 2565 ]189
13 เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี2565 [ 23 ก.พ. 2565 ]193
14 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๔๖๕ [ 31 ม.ค. 2565 ]155
15 ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ชย.ถ50-006 สายทางแยกทางหลวงสายแยก ทล.201 บ้านป่าเสี้ยวไปหนองแห้ว เขตรอยต่อตำบลหนองขาม บ้านป่าเสี้ยว หมู่ที่ 6 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีคัดเลือก [ 23 พ.ย. 2564 ]244
16 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2565 [ 18 พ.ย. 2564 ]195
17 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.ช่องสามหมอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 20 ส.ค. 2564 ]78
18 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.ช่องสามหมอ สมัยสามัญ สมัยที 2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 6 ส.ค. 2564 ]77
19 ประกาศผู้ชนะรายไตรมาสที่ 2 [ 1 เม.ย. 2564 ]275
20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 11 มี.ค. 2564 ]297
 
หน้า 1|2|3|4|5