องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 [ 12 พ.ย. 2562 ]11
2 เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 [ 11 ต.ค. 2562 ]19
3 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ [ 9 ต.ค. 2562 ]20
4 จดหมายข่าว [ 19 ก.ย. 2562 ]22
5 การออกให้บริการนอกสถานที่ในการรับการแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิการรับเงินสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 18 ก.ย. 2562 ]16
6 ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 17 ก.ย. 2562 ]16
7 สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ [ 12 ก.ย. 2562 ]17
8 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 1 ส.ค. 2562 ]17
9 ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี [ 15 ก.ค. 2562 ]29
10 เอกสารประชาสัมพันธ์ การดูแลสุขภาพผู้สูงวัย [ 11 ก.ค. 2562 ]12
11 ประชาสัมพันธ์แผนพับความรู้ สาธารณภัย [ 7 ก.ค. 2562 ]29
12 ประชาสัมพันธ์วันเปิดโรงเรียนผู้สูงวัย [ 4 ก.ค. 2562 ]14
13 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]18
14 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 31 พ.ค. 2562 ]12
15 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]15
16 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน เมษายน 2562 [ 28 มี.ค. 2562 ]11
17 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 1 มี.ค. 2562 ]12
18 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 30 ม.ค. 2562 ]15
19 ประชาสัมธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562 [ 17 ธ.ค. 2561 ]26
20 หลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยนพมาศ 2561 [ 15 พ.ย. 2561 ]22
 
หน้า 1|2