องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานส่วนตำบล [ 3 ม.ค. 2563 ]35
2 งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 [ 12 พ.ย. 2562 ]37
3 เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 [ 11 ต.ค. 2562 ]43
4 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ [ 9 ต.ค. 2562 ]50
5 จดหมายข่าว [ 19 ก.ย. 2562 ]50
6 การออกให้บริการนอกสถานที่ในการรับการแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิการรับเงินสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 18 ก.ย. 2562 ]39
7 ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 17 ก.ย. 2562 ]39
8 สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ [ 12 ก.ย. 2562 ]37
9 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 1 ส.ค. 2562 ]42
10 ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี [ 15 ก.ค. 2562 ]58
11 เอกสารประชาสัมพันธ์ การดูแลสุขภาพผู้สูงวัย [ 11 ก.ค. 2562 ]30
12 ประชาสัมพันธ์แผนพับความรู้ สาธารณภัย [ 7 ก.ค. 2562 ]53
13 ประชาสัมพันธ์วันเปิดโรงเรียนผู้สูงวัย [ 4 ก.ค. 2562 ]36
14 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]42
15 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 31 พ.ค. 2562 ]31
16 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]38
17 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน เมษายน 2562 [ 28 มี.ค. 2562 ]36
18 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 1 มี.ค. 2562 ]33
19 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 30 ม.ค. 2562 ]37
20 ประชาสัมธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562 [ 17 ธ.ค. 2561 ]56
 
หน้า 1|2