องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th
 
 
 

 

 

 


  รับส่งผู้พิการทำขาเทียม
  ลงพื้นที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัว...
   รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นแหล่งเรียนรู...
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2562
 
รายงานพิเศษ โรงเรียนผู้สูงวัย อบต ช่องสามหมอ #ช่อง NBT11
ประชาคมอาเซียน ASEAN

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้