องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างเเผนการดำเนินงาน ประจำป...
   
  โครงการสานพลังผู้สูงอายุเพื่อคนทุกวัย ประจำปี 2563
   

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่นตำบลช่องสามหมอ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก พัฒนาสังคมแล...

  ประชุมโครงการสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กระดับตำบล โ...
   

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายโชติวัฒน์ ดิลกลาภ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาม...

  มอบวัสดุซ่อมบ้านผู้ด้อยโอกาส ม.9 จำนวน 2 หลัง
   

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายเรืองศักดิ์ ดิลกลาภ นายก อบต.ช่องสามหมอ พร้อมด้วยคณะผู้บริ...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2562
 
รายงานพิเศษ โรงเรียนผู้สูงวัย อบต ช่องสามหมอ #ช่อง NBT11
ประชาคมอาเซียน ASEAN

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต.ช่องสามหมอ
ดีมาก
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง