องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  ประชุมโครงการสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กระดับตำบล โ...
   

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายโชติวัฒน์ ดิลกลาภ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาม...

  มอบวัสดุซ่อมบ้านผู้ด้อยโอกาส ม.9 จำนวน 2 หลัง
   

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายเรืองศักดิ์ ดิลกลาภ นายก อบต.ช่องสามหมอ พร้อมด้วยคณะผู้บริ...

  ประชุม "แนวทางสร้างความมั่นคงทางเศรรษฐกิจและสวัสดิ...
    เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ร่วมกับ สำนักงาน พมจ.ชัยภูมิ และ มหาวิทย...
  ลงพื้นที่ผู้จนมากลำบากจริง 2563
    วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ร่วมกับ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยภู...
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2562
 
รายงานพิเศษ โรงเรียนผู้สูงวัย อบต ช่องสามหมอ #ช่อง NBT11
ประชาคมอาเซียน ASEAN

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต.ช่องสามหมอ
ดีมาก
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง