องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม) [ 1 เม.ย. 2564 ]148
2 การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ [ 1 เม.ย. 2564 ]147
3 การรับชำระภาษีป้าย [ 1 เม.ย. 2564 ]146
4 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 1 เม.ย. 2564 ]147
5 การลงทะเบียนและยื่นขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 1 เม.ย. 2564 ]144
6 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 1 เม.ย. 2564 ]145
7 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 1 เม.ย. 2564 ]146