องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 29 เม.ย. 2565 ]97
2 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]130
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]95
4 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทจุติรอบประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน (ต.ค.64 - มี.ค.65) [ 5 เม.ย. 2565 ]95
5 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 11 ต.ค. 2564 ]132
6 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ต.ค.63 - มี.ค.64) [ 4 มิ.ย. 2564 ]202
7 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 4 มิ.ย. 2564 ]198
8 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562 - 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ [ 5 พ.ย. 2562 ]241