องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน [ 28 เม.ย. 2566 ]3
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ พ.ศ. 2565 [ 28 เม.ย. 2566 ]3
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ [ 10 ม.ค. 2566 ]3
4 รายงานผลการดำเนินการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 29 เม.ย. 2565 ]107
5 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]146
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]104
7 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทจุติรอบประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน (ต.ค.64 - มี.ค.65) [ 5 เม.ย. 2565 ]103
8 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 11 ต.ค. 2564 ]155
9 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ต.ค.63 - มี.ค.64) [ 4 มิ.ย. 2564 ]210
10 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 4 มิ.ย. 2564 ]209
11 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562 - 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ [ 5 พ.ย. 2562 ]259