องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th
 
 
 
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10 - BBC News ไทย
 
ประชาคมอาเซียน ASEAN