องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

กองช่าง

นายนฤพน ดามพ์สุกรี
นายช่างโยธาชำนาญงานรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
นายนฤพน ดามพ์สุกรี
พันจ่าเอกอัคเรส บูชาทิพย์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
 
 
นายจำเริญ มาชัยภูมิ นายตะวัน รัตนพลที
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า
   
นายวิชัย เหล่าเพชร  
คนงานทั่วไป