องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 81 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๕๐-๐๐๓ สายแยก ทล.อบจ.๓๐๑๙ บ้านหนองแสง - ลำห้วยอีด่าน บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๒ ตำบลช่องสามหมอ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๖๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้า [ 30 มี.ค. 2563 ]20
2 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ [ 23 มี.ค. 2563 ]25
3 ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๕๐-๐๐๑ สายบ้านแก้งคร้อ ( คุ้มดอนกลอย ) - บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๑ บ้านแก้งคร้อ ตำบลช่องสามหมอ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วน [ 18 มี.ค. 2563 ]32
4 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๕๐-๐๐๓ สายแยก ทล.อบจ.๓๐๑๙ บ้านหนองแสง - ลำห้วยอีด่าน บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๒ ตำบลช่องสามหมอ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๖๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์ [ 11 มี.ค. 2563 ]27
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ( ดีเซล ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัดต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) [ 10 มี.ค. 2563 ]28
6 ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.50-001 สายบ้านแก้งคร้อ ( คุ้มดอนกลอย ) – บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 1 บ้านแก้งคร้อ ตำชลช่องสามหมอ กว้าง 4 เมตร ยาว 425 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลช่อ [ 2 มี.ค. 2563 ]28
7 ประกาศโครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง [ 20 ก.พ. 2563 ]32
8 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวดต์ จำนวน 1 คัน ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) [ 13 ก.พ. 2563 ]50
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 1 ส.ค. 2562 ]70
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 11 ก.ค. 2562 ]69
11 ประกาศร่างขอบเขตคุณลัษณะและราคาการจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (2/1) [ 2 ก.ค. 2562 ]63
12 ประกาศร่างขอบเขตคุณลัษณะและราคาการจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (2/2) [ 2 ก.ค. 2562 ]75
13 ประกาศร่างขอบเขตคุณลัษณะและราคาการจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (2) [ 2 ก.ค. 2562 ]62
14 ประกาศร่างขอบเขตคุณลัษณะและราคาการจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (1) [ 2 ก.ค. 2562 ]53
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 1 ก.ค. 2562 ]58
16 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ [ 28 พ.ย. 2561 ]57
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเเสงเจริญ [ 27 พ.ย. 2561 ]65
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อเครื่่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 3 เครื่อง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2561 ]60
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 3 เครื่อง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2561 ]66
20 ประกาศเผยแพร่ราคาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 29 ต.ค. 2561 ]69
 
หน้า 1|2|3|4|5