องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 102 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ ๕๐ - ๐๐๔ สายทาง แยกทางหลวง อบจ.๓๐๒๐ บ้านโนนทองหลาง - ฝายแก้งคร้อ (เขตเทศบาลแก้งคร้อ) หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีพัฒนา ตำบลช่องสามหมอ จำนวน ๒ ช่วง พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗,๖๔๘ ตารางเมตร [ 16 ก.ย. 2565 ]5
2 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ชย.ถ50-006 สายทางแยกทางหลวงสายแยก ทล.201 บ้านป่าเสี้ยวไปหนองแห้ว เขตรอยต่อตำบลหนองขาม บ้านป่าเสี้ยว หมู่ที่ 6 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีคัดเลื [ 5 พ.ย. 2564 ]145
3 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ชย.ถ50-006 สายทางแยกทางหลวงสายแยก ทล.201 บ้านป่าเสี้ยวไปหนองแห้ว เขตรอยต่อตำบลหนองขาม บ้านป่าเสี้ยว หมู่ที่ 6 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีคัดเลื [ 22 ก.ย. 2564 ]167
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ในหมู่บ้าน พร้อมบ่อพักชนิดมีรางวี บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ( ต่อจากบ้านนายเกียรติศักดิ์ นนทะสิงห์ ไป บ้านนายหัด สิมเขียว ) [ 23 มิ.ย. 2564 ]173
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุกชยะมูลฝอยแบบอัดท้ายชนิด 6 ล้อ [ 1 เม.ย. 2564 ]185
6 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]176
7 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายชนิด 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ [ 17 มี.ค. 2564 ]170
8 เอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายชนิด 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ [ 17 มี.ค. 2564 ]188
9 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายชนิด 6 ล้อ [ 17 มี.ค. 2564 ]169
10 ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]156
11 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยแก้งคร้อ หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ก.ย. 2563 ]172
12 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยแก้งคร้อ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 ส.ค. 2563 ]163
13 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยแก้งคร้อ บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 1 [ 21 ส.ค. 2563 ]168
14 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.ช่องสามหมอ [ 21 ส.ค. 2563 ]170
15 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยแก้งคร้อ หมู่ที่ 1 [ 6 ส.ค. 2563 ]176
16 ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]163
17 ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]143
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๕๐-๐๐๓ สายแยก ทล.อบจ.๓๐๑๙ บ้านหนองแสง - ลำห้วยอีด่าน บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๒ ตำบลช่องสามหมอ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๖๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้า [ 30 มี.ค. 2563 ]183
19 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ [ 23 มี.ค. 2563 ]180
20 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.50-001 สายบ้านแก้งคร้อ ( คุ้มดอนกลอย ) - บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 1 บ้านแก้งคร้อ [ 23 มี.ค. 2563 ]146
 
หน้า 1|2|3|4|5|6