องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 109 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก ( ดีเซล ) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 ม.ค. 2566 ]8
2 ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก ( ดีเซล ) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 ม.ค. 2566 ]6
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทองหลาง - ฝายแก้งคร้อ (เขตเทศบาลแก้งคร้อ) หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีพัฒนา ตำบลช่องสามหมอ จำนวน ๒ ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 ต.ค. 2565 ]24
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชย.ถ50- 004 สายทางแยกทางหลวง อบจ.3020 บ้านโนนทองหลาง – ฝายแก้งคร้อ (เขตเทศบาลแก้งคร้อ) หมู่ที่ 10 บ้านศรีพัฒนา ตำบลช่องสามหมอ จำนวน 2 ช่วง พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 7,648 ตารางเมตร [ 6 ต.ค. 2565 ]30
5 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ ๕๐ - ๐๐๔ สายทาง แยกทางหลวง อบจ.๓๐๒๐ บ้านโนนทองหลาง - ฝายแก้งคร้อ (เขตเทศบาลแก้งคร้อ) หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีพัฒนา ตำบลช่องสามหมอ จำนวน ๒ ช่วง พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗,๖๔๘ ตารางเมตร [ 6 ต.ค. 2565 ]28
6 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชย.ถ50- 004 สายทางแยกทางหลวง อบจ.3020 บ้านโนนทองหลาง – ฝายแก้งคร้อ (เขตเทศบาลแก้งคร้อ) หมู่ที่ 10 บ้านศรีพัฒนา ตำบลช่องสามหมอ จำนวน 2 ช่วง พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 7,648 ต [ 5 ต.ค. 2565 ]26
7 ยกเลิกประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชย.ถ50- 004 สายทางแยกทางหลวง อบจ.3020 บ้านโนนทองหลาง – ฝายแก้งคร้อ (เขตเทศบาลแก้งคร้อ) หมู่ที่ 10 บ้านศรีพัฒนา ตำบลช่องสามหมอ จำนวน 2 ช่วง พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 7,648 ตารางเมตร [ 4 ต.ค. 2565 ]27
8 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ ๕๐ - ๐๐๔ สายทาง แยกทางหลวง อบจ.๓๐๒๐ บ้านโนนทองหลาง - ฝายแก้งคร้อ (เขตเทศบาลแก้งคร้อ) หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีพัฒนา ตำบลช่องสามหมอ จำนวน ๒ ช่วง พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗,๖๔๘ ตารางเมตร [ 16 ก.ย. 2565 ]35
9 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ชย.ถ50-006 สายทางแยกทางหลวงสายแยก ทล.201 บ้านป่าเสี้ยวไปหนองแห้ว เขตรอยต่อตำบลหนองขาม บ้านป่าเสี้ยว หมู่ที่ 6 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีคัดเลื [ 5 พ.ย. 2564 ]178
10 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ชย.ถ50-006 สายทางแยกทางหลวงสายแยก ทล.201 บ้านป่าเสี้ยวไปหนองแห้ว เขตรอยต่อตำบลหนองขาม บ้านป่าเสี้ยว หมู่ที่ 6 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีคัดเลื [ 22 ก.ย. 2564 ]200
11 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ในหมู่บ้าน พร้อมบ่อพักชนิดมีรางวี บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ( ต่อจากบ้านนายเกียรติศักดิ์ นนทะสิงห์ ไป บ้านนายหัด สิมเขียว ) [ 23 มิ.ย. 2564 ]237
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุกชยะมูลฝอยแบบอัดท้ายชนิด 6 ล้อ [ 1 เม.ย. 2564 ]219
13 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]208
14 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายชนิด 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ [ 17 มี.ค. 2564 ]235
15 เอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายชนิด 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ [ 17 มี.ค. 2564 ]258
16 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายชนิด 6 ล้อ [ 17 มี.ค. 2564 ]239
17 ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]220
18 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยแก้งคร้อ หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ก.ย. 2563 ]236
19 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยแก้งคร้อ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 ส.ค. 2563 ]229
20 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยแก้งคร้อ บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 1 [ 21 ส.ค. 2563 ]242
 
หน้า 1|2|3|4|5|6