องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 73 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 1 ส.ค. 2562 ]15
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 11 ก.ค. 2562 ]15
3 ประกาศร่างขอบเขตคุณลัษณะและราคาการจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (2/1) [ 2 ก.ค. 2562 ]11
4 ประกาศร่างขอบเขตคุณลัษณะและราคาการจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (2/2) [ 2 ก.ค. 2562 ]15
5 ประกาศร่างขอบเขตคุณลัษณะและราคาการจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (2) [ 2 ก.ค. 2562 ]11
6 ประกาศร่างขอบเขตคุณลัษณะและราคาการจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (1) [ 2 ก.ค. 2562 ]10
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 1 ก.ค. 2562 ]10
8 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ [ 28 พ.ย. 2561 ]13
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเเสงเจริญ [ 27 พ.ย. 2561 ]13
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อเครื่่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 3 เครื่อง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2561 ]12
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 3 เครื่อง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2561 ]13
12 ประกาศเผยแพร่ราคาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 29 ต.ค. 2561 ]16
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 1 ก.ค. 2561 ]14
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 28 มิ.ย. 2561 ]10
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 17 มิ.ย. 2561 ]12
16 สรุปผลราคากลางงานก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่พัก ชนิดมีรางวี ม.3 บ้านหนองไฮ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 4 มิ.ย. 2561 ]13
17 สรุปผลราคากลางงานก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่พัก ขนิดทีรางวี ม.7 บ้านศรีพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 4 มิ.ย. 2561 ]14
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 1 มิ.ย. 2561 ]14
19 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลช่องสามหมอ ปีงบประมาณ 2561 (part1) [ 24 พ.ค. 2561 ]11
20 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศุนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding (part2) [ 21 พ.ค. 2561 ]13
 
หน้า 1|2|3|4