องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th
 
 
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ต.ค.64 - มี.ค.65) [ 25 เม.ย. 2565 ]4
2 สถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]3
3 สถิติข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]8
4 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 เม.ย. 2565 ]3
5 สถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]3
6 สถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน มกราคม 2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]3
7 สถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 14 ม.ค. 2565 ]3
8 สถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 3 ธ.ค. 2564 ]3
9 สถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 5 พ.ย. 2564 ]3
10 คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 14 พ.ค. 2564 ]86
11 สถิติข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ [ 5 พ.ค. 2564 ]91
12 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญํติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 20 เม.ย. 2564 ]88
13 สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ต.ค.63 - มี.ค.64) [ 16 เม.ย. 2564 ]92
14 คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ [ 9 เม.ย. 2564 ]92
15 คู่มือตัวอย่างคำสั่งด้านบุคลากร [ 9 เม.ย. 2564 ]84
16 การแก้ไขคำสั่งหรือการยกเลิกคำสั่ง [ 8 เม.ย. 2564 ]85
17 ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 เม.ย. 2564 ]84
18 คู่มือปฏิบัติราชการงานสารบรรณ [ 8 เม.ย. 2564 ]85
19 คู่มืองานธุรการ [ 7 เม.ย. 2564 ]89
20 คู่มือการใช้งานระบบเบิกจ่ายตรง สปสช [ 7 เม.ย. 2564 ]90
 
หน้า 1|2