องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

คณะผู้บริหาร


นายเรืองศักดิ์ ดิลกลาภ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ
เบอร์โทร 094-4647899

 
-ว่าง-
นายโชติวัฒน์ ดิลกลาภ
รองนายก อบต.ช่องสามหมอ
เบอร์โทร ....................
รองนายก อบต.ช่องสามหมอ
เบอร์โทร 095-4149453