องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา คือ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่างระดับต้น)    เอกสารประกอบ รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ