องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย ใหม่ ประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย ใหม่ ประจำปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง