องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th
 
 
 


ประชุมโครงการสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กระดับตำบล โดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ


วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายโชติวัฒน์ ดิลกลาภ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เปิดการประชุมโครงการสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กระดับตำบล ประจำปี 2563 โดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและบูรนาการ กลไกการคุ้มครองเด็กในระดับตำบล และการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการคุ้มครองเด็กในระดับตำบล

2020-07-31
2020-07-29
2020-07-15
2020-07-14
2020-06-30
2020-06-30
2020-06-26
2020-06-24
2020-05-29
2020-04-30