องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th
 
 
 


ประชุมผู้บริหารและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ


วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 นายเรืองศักดิ์ ดิลกลาภ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เพื่อมอบนโยบายการบริหารงานโดยส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสปราศจากการทุจริต ประกอบด้วย
1.การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใหน่วยงาน
2.การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
3.การปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
4.กำหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการร้องเรียนการทุจริต

 

2022-02-10
2022-02-04
2022-01-21
2021-08-10
2021-08-06
2021-07-27
2021-07-27
2021-07-27
2021-07-21
2021-07-14