องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th
 
 
 


รับส่งผู้พิการทำขาเทียม


วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 นายเรืองศักดิ์ ดิลกลาภ นายกอบต.ช่องสามหมอ มอบหมายเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมนำส่งผู้พิการ ม.11 ทำขาเทียมในการรับบริการทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงยิม ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ

2022-05-29
2022-05-24
2022-05-24
2022-05-20
2022-05-17
2022-05-12
2022-05-11
2022-04-26
2022-04-20
2022-04-12