องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ เยี่ยมบ้านและตรวจสอบข้อมูลครอบครัวเด็ก


วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายเรืองศักดิ์ ดิลกลาภ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ มอบหมายเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการและสังคมลงพื้นที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ เยี่ยมบ้านและตรวจสอบข้อมูลครอบครัวเด็กในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลช่องสามหมอ โดยได้รับการอำนวยความสะดวกจากผู้นำเป็นอย่างดี ต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

2022-05-29
2022-05-24
2022-05-24
2022-05-20
2022-05-17
2022-05-12
2022-05-11
2022-04-26
2022-04-20
2022-04-12