องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th
 
 
 


รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564


วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ นำโดยนายโชติวัฒน์ ดิลกลาภ รองนายกฯเป็นตัวแทนรับมอบใบประกาศฯ จากนายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าฯจังหวัดชัยภูมิ รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมพญาแล ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

2022-05-29
2022-05-24
2022-05-24
2022-05-20
2022-05-17
2022-05-12
2022-05-11
2022-04-26
2022-04-20
2022-04-12