องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th
 
 
 


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา


วันที่ 20 พค. 2565  นายเรืองศักดิ์ ดิลกลาภ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาฯ ปลัด พนักงานและเจ้าหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา นำโดย นางสาวบุษรินทร์ พูนนอก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (รองหัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ) เพื่อขับเคลื่อนชมรมผู้สูงอายุ ด้านสุขภาพตามนโยบายการส่งเสริมสุขภาพดี ชะลอชรา ชีวายืนยาว ปี 2565 โดยตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงวัย อบต.ช่องสามหมอ โดยผู้เข้าร่วมงานทุกคนได้รับการตรวจ ATK หาเชื้อโควิด ก่อนร่วมงานทุกคน ในงานประกอบด้วยการจัดบูทนิทรรศการประกอบด้วย 1.งานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดย รพ.แก้งคร้อ 2.กลุ่มผลิตภัณฑ์รอกกะลา 3.กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร 4. กลุ่มผลิตภัณฑ์ไข่เค็มสมุนไพร 5.สินค้าจากนักเรียนผู้สูงอายุ จากนั้นได้รับชมการแสดงจากนักเรียนผู้สูงอายุ นวัตกรรมการออกกำลังกายรอกกะลา การแสดงจากคณะแด้นท์น้ำหมากกระจาย พร้อมรับชมวีดีทัศน์โรงเรียนผู้สูงอายุ การนำเสนอกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงวัย และร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนผู้สูงวัย

2022-05-29
2022-05-24
2022-05-24
2022-05-20
2022-05-17
2022-05-12
2022-05-11
2022-04-26
2022-04-20
2022-04-12