องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th
 
 
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 40 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 คู่มือการใช้งานระบบเบิกจ่ายตรง สปสช [ 7 เม.ย. 2564 ]155
22 คู่มือขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 7 เม.ย. 2564 ]156
23 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 7 เม.ย. 2564 ]164
24 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2564 ]145
25 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ [ 7 เม.ย. 2564 ]167
26 สถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]146
27 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน-การบัญชี [ 5 เม.ย. 2564 ]153
28 คู่มือขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี [ 5 เม.ย. 2564 ]170
29 ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท [ 5 เม.ย. 2564 ]178
30 ตัวอย่างรหัสครุภัณฑ์ [ 5 เม.ย. 2564 ]143
31 คู่มือการจัดทำงบประมาณ [ 2 เม.ย. 2564 ]132
32 สถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 10 มี.ค. 2564 ]159
33 สถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน มกราคม 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]150
34 สถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 11 ม.ค. 2564 ]133
35 มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต [ 7 ม.ค. 2564 ]134
36 สถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 14 ธ.ค. 2563 ]131
37 ประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]131
38 แบบสรุปความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]132
39 สถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 16 พ.ย. 2563 ]130
40 ประชุมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 12 ต.ค. 2563 ]132
 
|1หน้า 2