องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้


ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

    รายละเอียดข่าว

งานจัดเก็บรายได้    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ก.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง