องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2566


โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2566 ได้มอบวุฒิบัตรให้แก่ อปพร.ที่ผ่านการรับฝึกอบรม ณ สวนสัตว์เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

2023-04-12
2023-03-31
2023-03-31
2023-03-29
2022-08-01
2022-05-29
2022-05-24
2022-05-24
2022-05-20
2022-05-17