องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th

 
   
 
 

 

 


  กิจกรรมต้อนรับสมาชิกวุฒิสภาและคณะตาม"โครงการสมาชิก...
  "โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567"
  "กิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประ...
  โครงการปั่นรัก ปันใจ เยี่ยมผู้สูงวัย ผู้พิการ ผู้ป...
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2562
 
รายงานพิเศษ โรงเรียนผู้สูงวัย อบต ช่องสามหมอ
โรงเรียนผู้สูงวัย อบต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ - VTR 2024

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้