องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ [ 18 พ.ค. 2566 ]37
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ พ.ศ. 2565 [ 28 เม.ย. 2566 ]40
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ [ 28 เม.ย. 2566 ]35
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ [ 10 ม.ค. 2566 ]40
5 รายงานผลการดำเนินการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 29 เม.ย. 2565 ]144
6 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]187
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]141
8 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทจุติรอบประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน (ต.ค.64 - มี.ค.65) [ 5 เม.ย. 2565 ]138
9 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 11 ต.ค. 2564 ]193
10 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ต.ค.63 - มี.ค.64) [ 4 มิ.ย. 2564 ]250
11 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 4 มิ.ย. 2564 ]246
12 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562 - 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ [ 5 พ.ย. 2562 ]299