องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 148 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 30 พ.ค. 2567 ]6
2 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๕๐-๐๑๐ สายทางสะพานท่าช้าง-แยกแก้งคร้อ ท่ามะไฟหวาน หมู่ที่ ๑ บ้านแก้งคร้อ ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธ [ 9 พ.ค. 2567 ]5
3 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๕๐-๐๑๐ สายทางสะพานท่าช้าง-แยกแก้งคร้อ ท่ามะไฟหวาน หมู่ที่ ๑ บ้านแก้งคร้อ ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธ [ 9 พ.ค. 2567 ]4
4 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๕๐-๐๑๐ สายทางสะพานท่าช้าง-แยกแก้งคร้อ ท่ามะไฟหวาน หมู่ที่ ๑ บ้านแก้งคร้อ ตำบลช่องสามหมอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b [ 30 เม.ย. 2567 ]4
5 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๕๐-๐๐๓ สายทางแยกทางหลวง อบจ.๓๐๑๙ บ้านหนองแสง - ลำห้วยอีด่าน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแสง ตำบลช่องสามหมอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 เม.ย. 2567 ]7
6 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๕๐-๐๐๓ สายทางแยกทางหลวง อบจ.๓๐๑๙ บ้านหนองแสง - ลำห้วยอีด่าน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแสง ตำบลช่องสามหมอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 เม.ย. 2567 ]7
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2567 ]5
8 ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๕๐-๐๐๓ สายทางแยกทางหลวง อบจ.๓๐๑๙ บ้านหนองแสง - ลำห้วยอีด่าน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแสง ตำบลช่องสามหมอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 เม.ย. 2567 ]3
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด จำนวน ๙ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 เม.ย. 2567 ]5
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศโครงการค่ายกิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชน ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2567 ]4
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๒๗๙๖ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 เม.ย. 2567 ]4
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายางสำหรับใช้ในราชการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 เม.ย. 2567 ]3
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2567 ]3
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.แสงเจริญ) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2567 ]3
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการและป้ายกิจกรรม แข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2567 ]3
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๗ [ 10 เม.ย. 2567 ]2
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและถ้วยรางวัลโครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2567 ]5
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลและเกียรติบัตร โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2567 ]4
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง จุดบริการประชาชน (ด่านรอง) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2567 ]4
20 ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๕๐-๐๑๐ สายทางสะพานท่าช้าง-แยกแก้งคร้อ ท่ามะไฟหวาน หมู่ที่ ๑ บ้านแก้งคร้อ ตำบลช่องสามหมอ [ 3 เม.ย. 2567 ]5
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8