องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 117 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2567 [ 26 ม.ค. 2567 ]7
2 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ [ 2 ม.ค. 2567 ]20
3 ประกาศการจัดเก็บภาษีป้ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 25 ธ.ค. 2566 ]11
4 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ [ 14 ธ.ค. 2566 ]13
5 เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี2567 ออกไปอีก 2 เดือน [ 30 พ.ย. 2566 ]9
6 ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ [ 13 พ.ย. 2566 ]22
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธได้รับการเลือกสรรและสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 7 พ.ย. 2566 ]23
8 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 27 ต.ค. 2566 ]73
9 ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น [ 23 ต.ค. 2566 ]43
10 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา [ 16 ต.ค. 2566 ]48
11 ประชาสัมพันธ์เรื่อง การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ [ 26 มิ.ย. 2566 ]57
12 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ อบต.ช่องสามหมอ (Privacy Policy)_000010 [ 28 เม.ย. 2566 ]70
13 แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 เม.ย. 2566 ]72
14 คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 27 เม.ย. 2566 ]48
15 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 5 เม.ย. 2566 ]50
16 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบคุลากร อบต.ช่องสามหมอ [ 17 มี.ค. 2566 ]52
17 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 ก.พ. 2566 ]56
18 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๔๖๖ [ 1 ก.พ. 2566 ]53
19 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]54
20 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมฟังการประชุมสภา [ 6 ธ.ค. 2565 ]45
 
หน้า 1|2|3|4|5|6