องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์เรื่อง การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ

    รายละเอียดข่าว

หากท่านใดพบเห็นการกระทำเกี่ยวป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย โปรดแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ตามช่องทางดังนี้

1. แจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ หรือทางโทรศัพท์ เบอร์โทร 044-882345

2. แจ้งเบาะแสผ่านไปรษณีย์ ส่งถึง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เลขที่ 55 หมู่ 1 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

3.แจ้งเบาะแสผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ http://www.chongsammorlocal.go.th/index.php หัวข้อ “ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์”

4. แจ้งเบาะแสผ่านทาง Facebook "อบต.ช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ"    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์เรื่อง การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 มิ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ