องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี2567 ออกไปอีก 2 เดือน

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ

เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี2567 ออกไปอีก 2 เดือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง