องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th

 
 
ประกาศราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2567 ]9
2 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านศรีสง่า ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗) [ 29 ม.ค. 2567 ]6
3 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านป่าเสี้ยว ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2567 ]8
4 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านหนองแสง ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2567 ]6
5 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านสระเเต้ (จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ธ.ค. 2566 ]6
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๙ บ้านแก้งอรุณ (จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ธ.ค. 2566 ]9
7 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 11 บ้านแสงเจริญ ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2566 ]6
8 ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านหนองไฮ ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2566 ]6
9 ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านหนองแสง ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2566 ]7
10 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านหนองตูม หมู่ที่ 8 (จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗) [ 30 พ.ย. 2566 ]13
11 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 10 (จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗) [ 30 พ.ย. 2566 ]13
12 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตรบ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 1 (จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2567) [ 27 พ.ย. 2566 ]13
13 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตรบ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 4 (จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2567) [ 27 พ.ย. 2566 ]11
14 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2566 ]14
15 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตรลงหินคลุก บ้านแก้งอรุณ หมู่ที่ ๙ คุ้มวังขอนแดง [ 10 พ.ย. 2566 ]21
16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระแต้ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2566 ]40
17 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระแต้ หมู่ที่ 5 [ 11 ส.ค. 2566 ]47
18 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกั้นสระหนองตูมแสง บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 [ 11 ส.ค. 2566 ]22
19 ประกาศราคากลางโครงการถมดินปรับพื้นที่บริเวณศาลเจ้าพ่อขุนหาญ บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๒ [ 8 ส.ค. 2566 ]40
20 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ค. 2566 ]35
 
หน้า 1|2