องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th

 
 
ประกาศราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านสระเเต้ (จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ธ.ค. 2566 ]0
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๙ บ้านแก้งอรุณ (จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ธ.ค. 2566 ]1
3 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 11 บ้านแสงเจริญ ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2566 ]0
4 ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านหนองไฮ ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2566 ]0
5 ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านหนองแสง ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2566 ]0
6 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านหนองตูม หมู่ที่ 8 (จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗) [ 30 พ.ย. 2566 ]4
7 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 10 (จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗) [ 30 พ.ย. 2566 ]4
8 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตรบ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 1 (จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2567) [ 27 พ.ย. 2566 ]3
9 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตรบ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 4 (จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2567) [ 27 พ.ย. 2566 ]3
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2566 ]5
11 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตรลงหินคลุก บ้านแก้งอรุณ หมู่ที่ ๙ คุ้มวังขอนแดง [ 10 พ.ย. 2566 ]13
12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระแต้ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2566 ]31
13 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระแต้ หมู่ที่ 5 [ 11 ส.ค. 2566 ]34
14 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกั้นสระหนองตูมแสง บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 [ 11 ส.ค. 2566 ]13
15 ประกาศราคากลางโครงการถมดินปรับพื้นที่บริเวณศาลเจ้าพ่อขุนหาญ บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๒ [ 8 ส.ค. 2566 ]30
16 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ค. 2566 ]29
17 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2566 ]29
18 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2566 ]30
19 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ ๔ [ 14 ก.ค. 2566 ]27
20 ราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายชนิด 6 ล้อ [ 17 มี.ค. 2564 ]30