องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th

 
 
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 40 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการลดใช้พลังงานของ อบต.ช่องสามหมอ [ 5 พ.ค. 2565 ]143
2 สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ต.ค.64 - มี.ค.65) [ 25 เม.ย. 2565 ]142
3 สถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]147
4 สถิติข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]193
5 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 เม.ย. 2565 ]181
6 สถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]174
7 สถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน มกราคม 2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]140
8 สถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 14 ม.ค. 2565 ]174
9 สถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 3 ธ.ค. 2564 ]130
10 สถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 5 พ.ย. 2564 ]138
11 คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 14 พ.ค. 2564 ]257
12 สถิติข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ [ 5 พ.ค. 2564 ]268
13 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญํติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 20 เม.ย. 2564 ]215
14 สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ต.ค.63 - มี.ค.64) [ 16 เม.ย. 2564 ]246
15 คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ [ 9 เม.ย. 2564 ]277
16 คู่มือตัวอย่างคำสั่งด้านบุคลากร [ 9 เม.ย. 2564 ]262
17 การแก้ไขคำสั่งหรือการยกเลิกคำสั่ง [ 8 เม.ย. 2564 ]216
18 ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 เม.ย. 2564 ]213
19 คู่มือปฏิบัติราชการงานสารบรรณ [ 8 เม.ย. 2564 ]215
20 คู่มืองานธุรการ [ 7 เม.ย. 2564 ]216
 
หน้า 1|2