องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 126 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตรลงหินคลุก บ้านแก้งอรุณ หมู่ที่ ๙ คุ้มวังขอนแดง [ 10 พ.ย. 2566 ]1
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระแต้ หมู่ที่ 5 [ 11 ส.ค. 2566 ]24
3 ประกาศราคากลางราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตูม หมู่ที่ 8 [ 11 ส.ค. 2566 ]23
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกั้นสระหนองตูมแสง บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 [ 11 ส.ค. 2566 ]6
5 ประกาศราคากลางโครงการถมดินปรับพื้นที่บริเวณศาลเจ้าพ่อขุนหาญ บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๒ [ 8 ส.ค. 2566 ]22
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ป่าเสี้ยว ซอย แยก ทล.๒๐๑ ข้างรุ่งฤดีรีสอร์ท ไป ลำห้วยเสี้ยว รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ ๕๐ - ๐๑๙ หมู่ที่ ๖ บ้านป่าเสี้ยว ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ด้วย [ 20 ก.ค. 2566 ]35
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ค. 2566 ]25
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ ๔ [ 14 ก.ค. 2566 ]23
9 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ป่าเสี้ยว ซอย แยก ทล.๒๐๑ ข้างรุ่งฤดีรีสอร์ท ไป ลำห้วยเสี้ยว รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ ๕๐ - ๐๑๙ หมู่ที่ ๖ บ้านป่าเสี้ยว ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล [ 4 ก.ค. 2566 ]32
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเเซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๗๓๘ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2566 ]39
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องอัดอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2566 ]36
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสาร โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2566 ]37
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าสถานที่และสระว่ายน้ำ โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2566 ]38
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 15 มิ.ย. 2566 ]34
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2566 ]39
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]36
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]35
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก ( ดีเซล ) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 ม.ค. 2566 ]51
19 ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก ( ดีเซล ) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 ม.ค. 2566 ]47
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทองหลาง - ฝายแก้งคร้อ (เขตเทศบาลแก้งคร้อ) หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีพัฒนา ตำบลช่องสามหมอ จำนวน ๒ ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 ต.ค. 2565 ]68
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7