องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 234 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2567 ]2
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ชย ๘๒-๒๒๒๔ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2567 ]4
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2567 ]5
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศพด) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2567 ]3
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2567 ]2
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2567 ]3
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2567 ]3
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2567 ]2
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มิ.ย. 2567 ]2
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถังขยะพลาสติก สีน้ำเงิน ขนาด ๒๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มิ.ย. 2567 ]1
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๒ ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มิ.ย. 2567 ]2
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2567 ]2
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ในหมู่บ้าน บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2567 ]2
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2567 ]2
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่มโครงการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2567 ]2
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๕๐-๐๑๐ สายทางสะพานท่าช้าง-แยกแก้งคร้อ ท่ามะไฟหวาน หมู่ที่ ๑ บ้านแก้งคร้อ ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังห [ 24 พ.ค. 2567 ]4
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ในหมู่บ้าน บ้านศรีสง่า หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2567 ]2
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๕๐-๐๐๓ สายทางแยกทางหลวง อบจ.๓๐๑๙ บ้านหนองแสง - ลำห้วยอีด่าน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแสง ตำบลช่องสามหมอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 พ.ค. 2567 ]7
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ในหมู่บ้าน บ้านศรีสง่า หมู่ที่ ๗ ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2567 ]1
20 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๕๐-๐๑๐ สายทางสะพานท่าช้าง-แยกแก้งคร้อ ท่ามะไฟหวาน หมู่ที่ ๑ บ้านแก้งคร้อ ตำบลช่องสามหมอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi [ 30 เม.ย. 2567 ]2
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12