องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 152 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2567 ]1
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บน ๔๔๙๑ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2567 ]2
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๗ (สัปดาห์ที่ ๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2567 ]1
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2567 ]1
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2567 ]0
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว (ระยะที่ ๑ ปรับปรุงภูมิทัศน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2567 ]1
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเตาเผาขยะ เตาที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2567 ]1
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องเขียน โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี และครอบครัว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2567 ]0
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องเขียน โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี และครอบครัว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2567 ]1
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2567 ]1
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของรางวัลเกมการศึกษาและเกมกีฬามหาสนุก โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2567 ]1
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเวทีพร้อม เครื่องเสียง ตกแต่ง ประชาสัมพันธ์ และทำความสะอาด โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2567 ]1
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บน ๔๔๙๑ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2567 ]0
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเข้าเล่มสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2567 ]0
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2567 ]1
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๕ บ้านสระแต้ (จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ม.ค. 2567 ]1
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๙ บ้านแก้งอรุณ (จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ม.ค. 2567 ]1
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๑ บ้านแสงเจริญ (จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ม.ค. 2567 ]1
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2566 ]1
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเเสงเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2566 ]1
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8