องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม) [ 1 เม.ย. 2564 ]187
2 การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ [ 1 เม.ย. 2564 ]188
3 การรับชำระภาษีป้าย [ 1 เม.ย. 2564 ]191
4 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 1 เม.ย. 2564 ]188
5 การลงทะเบียนและยื่นขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 1 เม.ย. 2564 ]191
6 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 1 เม.ย. 2564 ]189
7 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 1 เม.ย. 2564 ]225
8 คู่มือสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ [ 16 ต.ค. 2563 ]196