องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th

 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 2 ต.ค. 2566 ]9
2 การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม) [ 1 เม.ย. 2564 ]202
3 การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ [ 1 เม.ย. 2564 ]199
4 การรับชำระภาษีป้าย [ 1 เม.ย. 2564 ]229
5 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 1 เม.ย. 2564 ]202
6 การลงทะเบียนและยื่นขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 1 เม.ย. 2564 ]205
7 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 1 เม.ย. 2564 ]204
8 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 1 เม.ย. 2564 ]239
9 คู่มือสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ [ 16 ต.ค. 2563 ]214