องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th

 
 
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติ อบต.ช่องสามหมอ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 [ 1 ม.ค. 2564 ]116
2 ข้อบัญญัติ อบต.ช่องสามหมอ เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.2556 [ 1 ม.ค. 2564 ]116
3 ข้อบัญญัติ อบต.ช่องสามหมอ เรื่องกิจการที่เป็นอันตายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560 [ 1 ม.ค. 2564 ]116