องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565_000019 [ 20 ม.ค. 2566 ]47
2 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565_000014 [ 27 ธ.ค. 2565 ]47
3 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565_000013 [ 25 ส.ค. 2565 ]52
4 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565_000012 [ 12 ส.ค. 2565 ]48
5 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565_000015 [ 3 มิ.ย. 2565 ]43
6 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 11กุมภาพันธ์ 2565_000017 [ 23 มี.ค. 2565 ]48
7 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565_000016 [ 14 ก.พ. 2565 ]44
8 รับรองรายงานการประชุมสภา ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565_000018 [ 11 ม.ค. 2565 ]52