องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th

 
 
 


โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ ประจำปี 2566


 โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมมากกว่า 350 คน ทั้ง 11 หมู่บ้าน ณ บริเวณสนามที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน สามัคคี

2024-02-01
2024-01-13
2024-01-02
2023-04-12
2023-03-31
2023-03-31
2023-03-29
2022-08-01
2022-05-29
2022-05-24