องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th

 
 
 


"โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567"


องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

  ได้ดำเนินการจัด"โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567" ณ สนามกีฬาหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ที่ผ่านมาโดยมี นายเรืองศักดิ์ ดิลกลาภ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เป็นประธานในพิธี โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนนำลูกหลานและเยาวชนชาวตำบลช่องสามหมอ มาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนานของเด็กๆ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดงาน

    กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

-กิจกรรมมอบทุนการศึกษาจาก"กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลช่องสามหมอ" จำนวน 11 ทุน

-ชมการแสดงของนักเรียน โรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้แก่

   1.การแสดงของเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงเจริญ

   2.การแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไฮ

   3.การแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา

   4.การแสดงของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่

   5.การแสดงของนักเรียนโรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ

-กิจกรรมแจกโรงทานอาหาร จากร้านค้าและหน่วยงานในพื้นที่.

 

 

2024-02-01
2024-01-13
2024-01-02
2023-04-12
2023-03-31
2023-03-31
2023-03-29
2022-08-01
2022-05-29
2022-05-24