องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th

 
 
 


กิจกรรมต้อนรับสมาชิกวุฒิสภาและคณะตาม"โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)


วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น.

  นายเรืองศักดิ์ ดิลกลาภ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธาณสภา สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ และคณะครูวิทยากร นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

  ร่วมกิจกรรมต้อนรับสมาชิกวุฒิสภาและคณะตาม"โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)" นำโดยนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภาและคณะ ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ พบปะกลุ่มผู้สูงอายุและเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ ซึ่งเป็นโรงเรียนสำหรับผู้สูงอายุที่มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง,ธรรมะและปฏิบัติธรรม,กิจกรรมสันทนาการ,กิจกรรมส่งเสริมอาชีพต่างๆ,กิจกรรมตรวจสุขภาพกาย สุขภาพจิตร จากภาคีเครือข่ายต่างๆในพื่นที่, เป็นต้น

2024-02-01
2024-01-13
2024-01-02
2023-04-12
2023-03-31
2023-03-31
2023-03-29
2022-08-01
2022-05-29
2022-05-24