องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th

 
 
การควบคุมภายใน


รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ อบต.ช่องสามหมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ อบต.ช่องสามหมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มิ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ