องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้จัดสรรสนับสนุนงบประมาณ หมู่บ้านละ 20000 บาท ทั้งหมด 11 หมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข


2022-05-29
2022-05-24
2022-05-24
2022-05-20
2022-05-17
2022-05-12
2022-05-11
2022-04-26
2022-04-20
2022-04-12