องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 63 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 1 [ 23 มิ.ย. 2563 ]37
22 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 11 [ 23 มิ.ย. 2563 ]35
23 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่4 [ 22 มิ.ย. 2563 ]33
24 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]30
25 ผลสรุปแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ [ 6 ม.ค. 2563 ]27
26 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานส่วนตำบล [ 3 ม.ค. 2563 ]30
27 งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 [ 12 พ.ย. 2562 ]32
28 ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทงประจำปี 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]30
29 เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 [ 11 ต.ค. 2562 ]30
30 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ [ 9 ต.ค. 2562 ]29
31 จดหมายข่าว [ 19 ก.ย. 2562 ]29
32 การออกให้บริการนอกสถานที่ในการรับการแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิการรับเงินสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 18 ก.ย. 2562 ]28
33 ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 17 ก.ย. 2562 ]29
34 สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ [ 12 ก.ย. 2562 ]28
35 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 1 ส.ค. 2562 ]27
36 ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี [ 15 ก.ค. 2562 ]61
37 เอกสารประชาสัมพันธ์ การดูแลสุขภาพผู้สูงวัย [ 11 ก.ค. 2562 ]28
38 ประชาสัมพันธ์แผนพับความรู้ สาธารณภัย [ 7 ก.ค. 2562 ]31
39 ประชาสัมพันธ์วันเปิดโรงเรียนผู้สูงวัย [ 4 ก.ค. 2562 ]29
40 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]27
 
|1หน้า 2|3|4