องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 119 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานส่วนตำบล [ 3 ม.ค. 2563 ]300
82 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส่ [ 3 ม.ค. 2563 ]209
83 งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 [ 12 พ.ย. 2562 ]339
84 ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทงประจำปี 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]317
85 เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 [ 11 ต.ค. 2562 ]274
86 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ [ 9 ต.ค. 2562 ]273
87 จดหมายข่าว อัตราจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 19 ก.ย. 2562 ]217
88 การออกให้บริการนอกสถานที่ในการรับการแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิการรับเงินสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 18 ก.ย. 2562 ]275
89 ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 17 ก.ย. 2562 ]221
90 สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ [ 12 ก.ย. 2562 ]269
91 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 1 ส.ค. 2562 ]221
92 ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี [ 15 ก.ค. 2562 ]307
93 เอกสารประชาสัมพันธ์ การดูแลสุขภาพผู้สูงวัย [ 11 ก.ค. 2562 ]250
94 ประชาสัมพันธ์แผนพับความรู้ สาธารณภัย [ 7 ก.ค. 2562 ]299
95 ประชาสัมพันธ์วันเปิดโรงเรียนผู้สูงวัย [ 4 ก.ค. 2562 ]222
96 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]260
97 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 31 พ.ค. 2562 ]234
98 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]203
99 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน เมษายน 2562 [ 28 มี.ค. 2562 ]259
100 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 1 มี.ค. 2562 ]206
 
|1|2|3|4หน้า 5|6