องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 119 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 30 ม.ค. 2562 ]243
102 ประชาสัมธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562 [ 17 ธ.ค. 2561 ]304
103 หลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยนพมาศ 2561 [ 15 พ.ย. 2561 ]657
104 หลักเกณฑ์การประกวดกระทงเหล็ก [ 15 พ.ย. 2561 ]201
105 ประชาสัมพันธ์วันเปิดโรงเรียนผู้สูงวัย [ 14 พ.ย. 2561 ]210
106 ประกาศรายงานของผู้สอบบัญช้และการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 (1) [ 6 พ.ย. 2561 ]203
107 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 2 พ.ย. 2561 ]205
108 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.50-001 สายบ้านแก้งคร้อ ( คุ้มดอนกลอย ) - บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 1 [ 1 พ.ย. 2561 ]284
109 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ [ 17 ต.ค. 2561 ]260
110 การแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินสงเคราะห์ ประจำปี 2562 [ 21 ก.ย. 2561 ]259
111 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สุงอายุและคนพิการด้วยแพทย์แผนไทย ประจำปี 2561 [ 14 ก.ย. 2561 ]214
112 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อ จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ชนิด 6 ล้อ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน [ 11 เม.ย. 2561 ]271
113 ประชาสัมพันธ้เชิญชวนร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง วันที่ 3. พ.ย. 60 [ 1 พ.ย. 2560 ]312
114 ประกาศรายงานของผู้สอบบัญช้และการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 (3) [ 1 ก.ย. 2560 ]268
115 ประชาสัมธ์การชำระภาษี ประจำปี 2561 [ 12 ม.ค. 2560 ]274
116 ประชาสัมธ์การชำระภาษี ประจำปี 2560 [ 1 ม.ค. 2560 ]197
117 คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 6 ก.ค. 2559 ]277
118 โครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจร cctv [ 2 ก.พ. 2559 ]212
119 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2559 [ 1 ม.ค. 2559 ]248
 
|1|2|3|4|5หน้า 6